Fluoryt – właściwości

Wzór chemiczny –CaF2 (51,33% Ca, 48,67% F) (fluorek wapnia). W niektórych odmianach tego minerału częśćę wapnia jest zastąpiona przez itr, cer lub inne pierwiastki z grupy ziem rzadkich.

Układ krystalograficzny: Regularny, klasa czterdziestoośmiościanu.

Postać: Prosty skład chemiczny pociąga za sobą wysoką symetrię sieci przestrzennej. Zwykle kryształy mają postać sześcianów, krawędzę największych z nich, znalezionych w kopalni Petaca w stanie Nowy Meksyk, liczyła sobie 2 m. Niekiedy tworzy kryształy o postaci ośmiościanu, ośmiościanu piramidalnego lub dwunastościanu rombowego. Przeważnie występuje w skupieniach    ziarnistych, rzadziej ziemistych.

Nazwa: Od pierwiastka fluoru, według niektórych autorów nazwa wywodzi się od słowa łacińskiego fluores – płynąć, ponieważ łatwo się topi.

Barwa: bezbarwny lub różne barwy, wykazuje się wyjątkowo dużą zmiennością zabarwienia. Wielobarwność wykazują nawet pojedyncze okazy przeważnie żółty, miodowy, zielony, niebieski, fioletowy i fioletowoczarny. Niekiedy wewnętrzne i zewnętrzne partie kryształu są różnie zabarwione.

Kolory fluorytu

Rysa: Biała, bezbarwna.

Twardość: 4 w skali Mohsa,

Łupliwość:  Doskonała, czterokierunkowa, kruchy.

Przezroczystość: Przezroczysty.

Połysk: Szklisty

Przełam: muszlowy, łuskowy

 

Gęstość:  G = 3,1 – 3,2 g/cm3.

Własności optyczne: Izotropowy, dyspersja bardzo niska 0,007.

Fluoryt

Post Author: admin