Hamberlit – Historia

Hambergit odkryty został w maju 1889 r. przez Waldemara Christophera Bröggera w Helgeraen, Fiordzie Langesund, w Norwegii. Nazwany został na cześć Axela Hamberga (1863-1933) mineraloga szwedzkiego.

 

Opis minerału

Prawdopodobnie pierwszy opis minerału

 

 

Odkrywca

Axel Hamberg

Post Author: admin