Sinhalit – historia

Sinhalit odkrył  w 1952 roku jako osobny minerał Dr George Switzer, pracownik Muzeum Narodowego ze  Stanów Zjednoczonych. Na podstawie krystalografi  rentgenowskiej proszku minerału który wydawał się  brązowym oliwinem  odkrył, że wzór jest zupełnie inny. Po konsultacjach z  Williamem S. Foshagiem, kuratorem  Muzeum i mineralogów z British Museum of Natural History ogłoszono nowy minerał. Nazwany został  […]

Hamberlit – Historia

Hambergit odkryty został w maju 1889 r. przez Waldemara Christophera Bröggera w Helgeraen, Fiordzie Langesund, w Norwegii. Nazwany został na cześć Axela Hamberga (1863-1933) mineraloga szwedzkiego.   Prawdopodobnie pierwszy opis minerału     Axel Hamberg