Biksbit – Występowanie

Biksbit, czerwony beryl, występuje w krzemionkowych skałach wulkanicznych. Biksbit krystalizuje w warunkach niskiego ciśnienia i wysokiej temperatury wzdłuż pęknięć i ubytków skał  w porowatych obszarach blisko magmy. Współwystępuje z hematytem, topazem, spessartynem, granatem,ortoklazem Spotykany jest też w Meksyku. Jest znany przede wszystkim z pustek law ryolitowych w Violet Claim w Górach Thomas w stanie Utah […]

Biksbit – właściwości

Wpływ jonów manganu powoduje intensywne, różowoczerwone zabarwienie tzw. czerwień agrestowa, kryształy mogą osiągać długość do 5 cm,  są to kamienie słabo przezroczyste,  kryształy są najczęściej silnie spękane, co powoduje, że jest rzadko stosowany do wyrobu biżuterii. Skład chemiczny:     Be3(AlMn)2Si6O18, Be3Al2Si6O18 + Mn Zawartość pierwiastków: Al 10,04 %, Be 5,03 %, O 53,58 %, Si […]

Biksbit – historia

1904 r. – odkrycie minerału w Maynard w stanie Utah, w USA przez Maynarda Bixby, w  złożach manganu. 1912 r. – opisanie przez niemieckiego mineraloga Alfred Epplera, pod nazwą „bixbite” na cześć Maynarda Bixby (1853-1935), amerykańskiego  mineraloga 1958 r. –  odkrycie w górach Wah Wah, Utah, USA,  czerwonych kryształów Biksbitu jubilerskiej jakości.  Odkrycia dokonał Lamar […]