Kordieryt – Słownik

Kamień słoneczny – wikingowie żeglujący po północnych morzach i potrafili określić położenie Słońca nawet wtedy, gdy nie było ono widoczne. Stare sagi norweskie mówią, że posługiwali się w nawigacji kamieniem słonecznym, był to prawdopodobnie kordieryt.  Iolit (Ijolit) – stara nazwa kordierytu pochodząca od greckiego słowa ion = fiołek  Dichroit – stara nazwa kordierytu pochodząca od […]

Kordieryt – Właściwości

Wzór chemiczny: Mg2Al3(AlSi5O18). – glinokrzemian magnezu Skład chemiczny: SiO2 – 45 -51%; Al2O3 – 32 – 35%; FeO3 – 2-12%; MgO – 3- 35%; zawiera zwykle też domieszki CaO, Na2O, H2O do 3% Układ krystalograficzny: rombowy Pokrój: izometryczny, zbity Barwa: szara, niebieska, żółta, fioletowa, zielona, brunatna Twardość: w skali Mohsa: 7-7,5 Rysa: biała lub szara […]

Kordieryt – Zastosowanie

Zastosowanie: – Kamień jubilerski wysoko ceniony i bardzo drogi. Obecność inkluzji znacznie obniża wartość kamieni. Najpiękniejsze okazy pochodzą z Cejlonu, gdzie spotykane są w żwirach zawierających różne kamienie. Kryształy kordierytu otrzymują zwykle kwadratowy lub ośmiokątny szlif schodkowy, który uwypukla pleochroizm.   – „Kompas wikingów” – Obrót o 90 stopni zmienia barwę kamienia na niebieską. – […]

Kordieryt – Występowanie

Glinokrzemian glinu, zelaza, i magnezu, występujący gł. w skałach metamorficznych; w Polsce na Dolnym Śląsku; . Tworzy się w skałach bogatych w glin, zmienionych w wyniku metamorfozy kontaktowej lub regionalnej. Kryształy jakości jubilerskiej pochodzą ze złóż, które utworzyły się wtórnie. Świat: Sri Lanka – materiał pochodzący z aluwiów, Madagaskar, Birma, Indie, Namibia – Karasburg – […]

Kordieryt – Historia

Nazwa Kordieryt wywodzi się od nazwiska A.Cordiera, francuskiego geologa, który jako pierwszy zajmował się badaniem kordierytu. Nazwy synonimów pochodzą od greckich słów ion = fiołek i dichroos = dwubarwny. VIII w. – Jak podają stare norweskie sagi wikingowie żeglujący po północnych morzach nie znali kompasu, a mimo to potrafili określić położenie Słońca nawet wtedy, gdy […]

Kordieryt – Opis

Tworzy kryształy słupkowe, często zbliźniaczone. Jest kruchy, przezroczysty, wykazuje silny pleochroizm o barwach żółtej, niebieskiej i fioletowej. Niektóre kryształy wykazują tęczową iryzację a także efekt kociego oka i asteryzmu. Zwykle niebieski. Stosunkowo często występują wrostki kryształów apatytu i cyrkonu z ciemnożółtymi obwódkami palechroicznymi. Wrostki hematytu lub goethytu wywołują czerwonawe zabarwienie. Bezbarwne i bladoniebieskie kordieryty należą […]