Efekty – Asteryzm

Asteryzm – zjawisko optyczne polegające na pojawieniu się wąskich smug (pasm) świetlnych układających się w kształt „gwiazdy” na powierzchni kamieni szlachetnych, zwłaszcza szlifowanych w kaboszon. Zjawisko to powodowane jest przez obecność w sieci krystalicznej minerału inkluzji, np. w wypadku rubinu i szafiru są to inkluzje rutylu, takie same jak w wypadku efektu kociego oka. „Gwiazdy” powstające na skutek asteryzmu mają zwykle 4 lub 6 promieni, chociaż znane są okazy w których występuje 12 promieni. W „gwieździe” mogą też wystąpić „dziury” gdzie promień zanika – są to rejony pozbawione inkluzji. Wyróżniamy dwa typy asteryzmu:

   epiasteryzm – powstający na skutek odbijania się światła od równolegle umieszczonych inkluzji wewnątrz minerału.
  diasteryzm – dotyczy światła przechodzącego, pojawia się po oświetleniu minerału z tyłu.

Efekty

Post Author: admin