Efekty – Opalizacja

Opalizacja – jest wynikiem efektów świetlnych jak dyfrakcja i interferencja na warstwach krzemionki w mikrostrukturze opalu. Opale składają się z domen w obrębie których występują drobne kuleczki krystobalitu o średnicy dziesięciotysięcznej milimetra wrośnięte w masę żelu krzemionkowego i tworzące uporządkowaną przestrzenną sieć. Działa ona jak siatka dyfrakcyjna na której odbywa się uginanie światła padającego. Efekt ten można porównać do tego występującego na płytach CD. Od wielkości drobinek krzemionki i od odległości między nimi zależy jakie składowe światła widzialnego wezmą udział w tych efektach i jaki finalny kolor zobaczymy w opalu.

Opalizacja opala
fot. Aramgutang, w projekcie Wikipedia, Licencja własność publiczna

Opalizacja widoczna na kawałku opalu

Kolory zmieniają się w zależności od kąta padania światła i mogą przybierać nawet pełne spektrum barw kamień nazywamy wtedy multikolorem. Szczególnie intensywne zjawiska tego typu są określane mianem „ognia”. Efekt opalizacji charakteryzuje się nie tylko wyjątkowo dużym bogactwem barw, lecz wielką różnorodnością rysunków wzorów. Liczba kombinacji tych elementów jest praktycznie rzecz biorąc nieograniczona. Najwartościowsze kamienie są wtedy gdy gdy opalizacja pokrywa całą powierzchnię.
Na cenę kamienia wpływa w znacznym stopniu rodzaj efektów. Gdy występuje w nim więcej niż jeden kolor opalizacji określa się ile jest barw oraz jaka jest dominująca.

Efekty

Post Author: admin