Efekty – Pleochroizm

Pleochroizm (wielobarwność, polichroizm) – zjawisko, zmiany barwy w zależności od polaryzacji światła przechodzącego przez ciało. Zjawisko jest wynikiem różnej absorpcji widmowej światła przez substancje, zależnie od kierunku polaryzacji padającego światła.

Występuje najczęściej w kryształach, zwłaszcza tych, które charakteryzują się naturalną anizotropią absorpcji. Ośrodkami absorpcji mogą być zarówno poszczególne elementy struktury kryształu (jony, atomy, cząsteczki), jak również inne ciała absorbujące, obecne w krysztale (np. domieszki).

fot. David Weinberg, Licencja GNU Free Documentation License

Aleksandryt w różnym świetle

fot. Didier Descouens Licencja: Creative Commons

pleochroizm kordierytu

W optyce kryształów rozróżnia się dwa rodzaje pleochroizmu:

    dichroizm – w kryształach optycznie jednoosiowych (krystalizujących w układach tetragonalnym i heksagonalnym) występują dwie główne barwy, jak np. w turmalinie i aleksandrycie,
   trichroizm – w kryształach optycznie dwuosiowych (krystalizujących w układach rombowym, jednoskośnym i trójskośnym) – trzy główne barwy, jak np. w kordierycie i kunzycie.

Rozróżnia się pleochroizm:

 • silny,
 •  wyraźny
 •   słaby.

U większości kamieni szlachetnych makroskopowy pleochroizm jest niewyraźny. Jeżeli pleochroizm jest silny, odpowiednia orientacja kamienia podczas szlifowania może według życzenia barwę osłabić lub wzmocnić.

Zjawisko bardzo silnie przejawia się w krysztale herapatytu (siarczek jodochininy), używany jest on do produkcji płytek polaroidowych.

fot. Chmee2, Licencja: Creative Commons

Mikroskopowe powiększenie Muskovitu wykazującego pleochroizm,  powiększenie 40x

Minerały mogące posiadać pleochroizm:

 • aleksandryt (BeAl2O4)
 •  anataz
 •  apatyt
 •   badelejit
 •   turmalin
 •   dioptaz (CuSiO3•H2O)
 •   korund (Al2O3)
 •   topaz (Al2[SiO4](F,OH)2)
 •   cyrkon ( ZrSiO4)

 

Efekty

Post Author: admin