Efekty – Schillerescencja

Schillerescencja – szczególny rodzaj iryzacji odznaczający się migotliwością i częstokroć tęczową grą barw, bądź objawianiem się połyskującego pasemka. Bywa obserwowana w skaleniach potasowych (adular, ortoklaz) o charakterze kamieni księżycowych.

Efekt ten jest zależny od grubości naprzemianległych drobnych warstewek albitu lub występowania mikroskopijnych rys lub spękań naprężeniowych.
Zjawisko uwidacznia się również w niektórych kryształach górskich, w których występują defekty w budowie wewnętrznej: pęknięcia, szczeliny, pustki, drobne dyslokacje.

Efekty

Post Author: admin