Krystalografia – Sieć

Sieć krystaliczna – sposób wypełnienia atomami przestrzeni tak, że pewna konfiguracja atomów zwana komórką elementarną jest wielokrotnie powtarzana.

Wiele spośród ciał stałych ma budowę krystaliczną, tzn. że atomy, z których się składają ułożone są w określonym porządku. Porządek ten daje się stosunkowo prosto opisać przez podanie własności symetrii. Symetrię kryształu definiuje się poprzez podanie operacji symetrii przekształcających kryształ sam w siebie. Przekształceniami symetrii są translacje, obroty, inwersja, obroty inwersyjne i płaszczyzny odbicia.

Ciało stałe zbudowane w ten sposób nazywamy kryształem. Istnieje 14 sposobów takiego wypełnienia przestrzeni, które różnią się kątami między krawędziami komórki elementarnej i ewentualnymi nierównościami między długościami niektórych jej boków. Te sposoby są znane pod nazwą sieci Bravais’go. Dział chemii, który się nimi zajmuje to krystalografia.

Inne możliwe struktury ciała stałego to struktura amorficzna i kwazikryształy.

Sieć Bravais’go

Układ krystalograficzny opisuje się często za pomocą sieci Bravais’go. Jest to sposób wypełnienia przestrzeni przez wielokrotne powtarzanie operacji translacji komórki elementarnej. Sieci Bravais’go uzyskiwane są przez złożenie siedmiu układów krystalograficznych i czterech sposobów centrowania (P – prymitywne; C – centrowanie na podstawach; F – centrowanie na wszystkich ścianach; I – centrowanie przestrzenne). Spośród teoretycznie możliwych 28 (7 · 4) sposobów występuje tylko 14.

 

 

Układ krystaliczny
Możliwe typy sieci
Trójskośny Triclinic
Jednoskośny
Monoclinic, simple Monoclinic, centered
Rombowy

prymitywna (P) centrowana na podstawach (C) przestrzennie centrowana (I) ściennie centrowana (F)
Orthohombic, simple Orthohombic, base-centered Orthohombic, body-centered Orthohombic, face-centered
Tetragonalny
prymitywna (P) centrowana na podstawach (C)
Tetragonal, simple Tetragonal, body-centered
Romboedryczny Rhombohedral
Heksagonalny Hexagonal
Regularny prymitywna (P) centrowana na podstawach (C) ściennie centrowana (F)
Cubic, simple Cubic, body-centered Cubic, face-centered

 

Post Author: admin