Krystalografia – U.Tetragonalny

Układ tetragonalny – układ krystalograficzny, w którym trzy osie są w stosunku do siebie prostopadłe, dwie z nich mają taką samą długość i leżą w jednej płaszczyźnie, a trzecia oś (oś główna) jest od nich dłuższa lub krótsza.

Typowymi przedstawicielami tej grupy są:

  • czworokątne graniastosłupy,
  • piramidy,
  • trapezoedr
  • podwójne piramidy

W tym układzie krystalizuje około 10% minerałów; np. rutyl, anataz, cyrkon, kasyteryt, apofyllit, wezuwian, scheelit, skapolity, chalkopiryt, wulfenit, ksenotym.

Post Author: admin