Kryształ – Monokryształ

Monokryształ – materiał będący w całości jednym kryształem (np. kryształ cukru, soli, półprzewodnika). Monokryształ może zawierać w całej swej objętości niewielką ilość defektów tejże struktury, a jego zewnętrzna forma nie musi odzwierciedlać struktury krystalicznej.

Proces uzyskiwania monokryształów nazywa się monokrystalizacją.

Metody otrzymywania monokryształów:

 • przez powolne odparowanie rozpuszczalnika
 • przez powolne ochładzanie roztworu
 • przez powolną dyfuzję rozpuszczalników w fazie ciekłej
 • przez powolną dyfuzję reagentów
 • przez dyfuzję par
 • przez sublimację
 • przez wyciągania ze stopionej substancji (metoda Czochralskiego)
 • metoda wiszącej kropli
 • metoda kropli typu „sandwich”
 • metoda mikro-mostka
 • metoda Bridgmana-Stockbargera (z substancji stopionych)
 • metoda Verneuila
 • metoda beztyglowa

 

Post Author: admin