Biksbit – opis

Biksbit  (nazywany także Bixbitem) – minerał, „czerwonoagrestowa” przezroczysta odmiana berylu. Nazwa pochodzi od nazwiska Maynarda Bixby, znanego mineraloga.

Biksbit

Post Author: admin