Diament – złoża

Indie

złoża wtórne. Znane na wiele wieków p.n.e. i będące jedynym źródłem diamentów do początku XVIII wieku. Obszar diamentonośny ciągnie się na Półwyspie Hindustańskim w dolinach rzek: Penner, Kistnach, Gadavary. średnia wielkość diamentów wynosi 0,6 karata. Są w najwyższym gatunku pod względem czystości, połysku, przezroczystości. Wydobycie bardzo prymitywne. Z tamtejszych złóż pochodzą niektóre wielkie i słynne diamenty – między innymi Koh-i-noor, Wielki Mogoł, Orlov czy szafirowoniebieski Hope. Dzisiaj złoża indyjskie są bez znaczenia.

Rosja
Największe diamentowe złoża zostały odkryte w latach 1954 – 1959. Znajdują się w Jakucji na Syberii (Trubka Udacznaja) gdzie występuje kilkadziesiąt kominów kimberlitowych, nie wszystkie z nich zawierają jednak diamenty. Największe to złoża Mir i Udacznaja. Diamenty występują też na Uralu i Płw. Kola.

kopalnia diamentów fot. Vladimir, licencja: Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Kopalnia Mir w Jakucji

Australia
W w Australii Zachodniej znaleziono najstarsze diamenty świata, mające ok. cztery miliardy lat. W Australii wydobywa się 1/3 światowego wydobycia diamentów. Całkowite wydobycie w roku 2000 osiągńło około 20 milionów karatów.
Na pierwsze większe złóże diamentów natrafiono w 1978 r. w rejonie masywu o nazwie Kimberley. Związane były one z aluwiami okresowych rzek oraz kominami wypełnionymi skałą lamproit. Jest ona podobna do kimberlitu, lecz posiada wyższą koncentrację diamentów, nawet kilkunastokrotnie wyższą niż przeciętna koncentracja złóż w kimberlitach. Pień AKI zawiera diamenty o koncentracji do 7 ct z tony skały.

W czasach obecnych diamenty wydobywa się w pierwotnym łożysk urzeki Argyle w zachodniej Australii. Działa tam od 1983 roku kopalnia Argyle Diamond Mine. Diamenty wydobywane tam są małe o mniejszej łupliwości i silnym połysku. Błyszczą niebiesko pod światłem ultrafioletowym, i dzięki bardziej skomplikowanej strukturze atomów są twardsze niż z innych złóż.

RPA

Dorzecze Oranje, Vaal – znane od 1867 r. Regularnie odkrywano bogate zloża diamentonośnych kimberlitów : Jagersfontein w sierpniu 1970, Dutoitspan we wrześniu 1870, Bulrfontein 1871 r., De Beers 1871 roku wiosną, Kimberly w lipcu 1871, Wesselton we wrześniu 1890, Premier w roku 1896, Finisch w roku 1965. Tu w kopalniach znaleziono największe i najbardziej znane diamenty: Cullinan, największy dotąd znaleziony surowy diament, Petz czy Wiktoria.
W 1927 r. wydobyto tam prawie 5 milionów karatów, a ze złóż pierwotnych 2 138 407 karatów diamentów. Na dzień dzisiejszy niektóre złoża zostały definitywnie zamknięte jak Jagersfontein czy histoeyczne Kimberly. Wydajność kimberlitu w RPA jest w granicach 1 karata diamentu na 1 tonę skały. Dużo kamieni jest wysokiej jakości.

kopalnia diamentów

 Kopalnia Premier w RPA, zdjęcie z 1903 roku

 

Kongo

Złoża przeważnie okruchowe, diamenty mają głównie znaczenie przemysłowe; wydajność wynosi 2-3 karatów na 1 m3 skały. Dostarczają ok. 65% produkcji światowej.

Brazylia 

Minas Gerais, Mato Grosso, Parana, – eksploatację złóż zaczęto w 1721 r. Złoża aluwialne przy zboczach i tarasach rzek. Zawartość diamentów wynosi przeciętnie 0,5-1 karata na 1 m3 skały. Występuje duża ilość diamentów karbonado. Diamentom brazylijskim towarzyszą różne minerały szlachetne i półszlachetne.
W prowincji Minas Gerias odbywa się półlegalne wydobycie diamentów przez „garimpeiros”.
W rejonie Rio Jequitinonha wydobyciem zajmuje się państwo.

 

kopalnia diamentów

Kopalnia diamentów w pobliżu Diamentniny, w rejonie Rio Jequitinonha

Kanada
W regionie Lac de Gras występuje komin kimberlitowy z zawartością diamentów jubilerskiej jakości.

Kopalnia Ekati

Od 1999 w kopalni Ekati wydobywa się diamenty, a każdy diament z wagą powyżej 0,30 ct jest opatrywany trzema certyfikatami: certyfikat o potwierdzeniu prawdziwości i jakości od American Gem Society Laboratories (AGS), certyfikatem władzy kanadyjskiego północno-zachodniego terytorium potwierdzającym, że diament jest pochodzenia kanadyjskiego i wreszcie firmowy certyfikat gwarantujący, że kamień pochodzi z szybu Ekati.

Kopalnia  Diavik
Oddalona od Ekati o 35 km. Wydobycie każdej z nich to ok. 3-4 mln karatów rocznie.

Kopalnia Victor

Lokalizacja: 52 ° 49 ’15 „szerokości geograficznej 83 ° 53′ 00” długości
około 90 kilometrów na zachód od pierwszej wspólnoty Narodu Attawapiskat w północno-wschodniej Ontario
Obszar kopalni:  15 ha
Roczna wydajność przetwarzania: 2,7 mln ton
Roczne zdolności produkcyjne: 600.000 karatów
http://www.debeerscanada.com

Koncern De Beers jest obecnie zaangażowany w 30 projektach badawczych. Jeden zakończył się powodzeniem i począwszy od 2007 roku w okolicy jeziora Snap wydobywa diamenty. Przewiduje się, że będzie kopalnia będzie dawać diamenty przez 20 lat.

 

kopalnia diamentów

Kanadyjska kopalnia Victor w obszarze wiecznej zmarzliny, należąca do De Beers.

Angola

Botswana
Państwo graniczące z RPA w większości pokryte piaszczystą pustynią. Posiada kominy kimberlitowe Orapa (1967), Jwaneng i Letlhekane (1973). Szyb produkuje dzisiaj ok. jednej czwartej światowej produkcji diamentów z czego powyżej 90% nadaje się do celów jubilerskich.

Namibia
Diamentywystępują na plażach gdzie przeniosły się z wodami Pomarańczowej rzeki. Wydobycie jest bardzo skomplikowane. Usuwa się kilkumetrową warstwę gleby, buduje wały ochronne i wypłukuje diamenty z warstwy sedymentacyjnej. 95 procent diamentów nadaje się do obróbki jubilerskiej.

Senegal

USA

Lesoto

Zair

Tanzania

Ghana

Wybrzeże Kości Słoniowej

Burkinia Faso

Gwinea

Liberia

Sierra Leone

Złoźa diamentów

Wydobycie diamentów w Sierra Leone

płukacz diamentów

Autor: (1)L. Lartigue,(2) Laura Lartigue, Źródło: USAID Guinea, This image is a work of a United States Agency for International Development employee, taken or made during the course of the person’s official duties. As a work of the U.S. federal government, the image is in the public domain. Licence

 Płukanie diamentów w Sierra Leone, Kono district

 

Diament

Post Author: admin