Helidor – Właściwości

Skład chemiczny: (Be3Al2(SiO3)6Fe,Cr,Mn,V,Cs). Złoty kolor pochodzi od jonów Fe3+ .
Twardość: 7,5–8
Przełam:  muszlowy, nierówny
Układ krystalograficzny: heksagonalny
Gęstość minerału: 2,63–2,80 g/cm³
Kolor: od bladożółtej  i jasnożółtawej, złocistej prze  złotą i mocno żółtą do ciemnożółtej i żółtawopomarańczowej.

kolory helidoru
Rysa: biała
Połysk: szklisty
Współczynnik załamania:  n o=1,602 i n e=1,557
(długość fali ~ 590 nm)
Inkluzje – zawiera często ciekło-gazowe inkluzje oraz wrostki rutylu, pirytu i hematytu.

Helidor

Post Author: admin