Jaspis – historia

V w. p.n.e –   Zielony Jaspis  był używany do wiertarek w osadzie Mehrgarh  w dzisiejszym Beludżystanie w Pakistanie.

ok. 950 p.n.e. –  Pektorał, którego używał Arcykapłan w Świątyni Jerozolimskiej, był ozdobiony dwunastoma szlachetnymi kamieniami. Każdy kamień symbolizował jedno z dwunastu pokoleń Izraela. Jaspis symbolizował pokolenie Judy, z którego wywodzi się Jezus. Św. Jan w Apokalipsie użył jaspisu, jako symbolu Chrystusa-Boga w Ap 4,3; Ap 21,18-19.

 I w. – Pliniusz twierdził, że zielony jaspis czyni niewidzialnym, gdy noszony jest wraz z zielem heliotropu.

IV w. – Josephus von Scythopolis twierdził, że małżonkowie ofiarowują sobie jaspis, ponieważ chroni on przed cudzołóstwem

 XIII w . – Albert Wielki, teolog, filozof określał jaspis jako kamień o czarodziejskiej sile, mający gwarantować pozycję w społeczeństwie oraz pewność.

 

1800 p.n.e. –   Na minojskiej Krecie rzeźbiony jaspis był używany do produkcji uszczelek. Takie znaleziono w odkryciach  archeologicznych w Pałacu Knossos .

Jaspis

Post Author: admin