Jaspis – występowanie

Zazwyczaj w skałach osadowych w postaci drobnych wkładek; jako wypełnienie szczelin lub żył oraz w postaci buł. Często występuje w formie otoczaków w osadach aluwialnych i lodowcowych. Jest szeroko rozpowszechniony, czasami tworzy duże wystąpienia o charakterze złożowym. Często występuje w złożach rud żelaza.

Miejsca występowania:

 Świat:

  • Ukraina, w Krzywym Rogu
  • Meksyk,
  • USA,
  • Rosja – Ural i Syberia, Kaukaz
  • Chiny
  • Indie
  • Egipt

 Polska:

  • Niedźwiedzia Góra, k. Krzeszowic.
  •  okolice Kamiennej Góry
  • góra Chełmiec koło Wałbrzycha

Jaspis

Post Author: admin