Onyks – słownik

Onyks arabski:  inna zwyczajowa nazwa onyksu właściwego, znany też pod nazwą onyks czarny lub chalcedonowy.

Onyks Alabastrowy: Włoski Onyks kształtem i kolorami przypominający ciasto.  Ma kremową powierzchnię z przerostami barwy  karmelu i bursztynu.

Onyks Alabastrowy

Onyks aragonitowy:  inaczej zwany kalcytowym lub marmurowym – pasiasta skała węglanowa w barwach brązowo-kremowych.

Onyks egipski: odmiana onyksu marmurowego pochodząca z Egiptu.

Onyks meksykański: odmiana meksykańskiego onyksu marmurowego. Występuje on w formach naciekowych (stalaktyty), wykazuje białą lub zielonkawą barwę. Znany tez pod nazwą onyks padrara.

Onyks pakistański: odmiana marmurowego pochodząca z Pakistanu,

Onyks z Châtillon: przeświecająca odmiana ofikalcytu pochodzącej z Châtillon we Włoszech.

Niekwarcowe skały nazywane onyksem

W kamieniarstwie pod nazwą onyks rozumie się także laminowane skały wapienne zbudowane prawie wyłącznie z przezroczystego sparytu (aragonitu lub kalcytu), bez istotnych domieszek składników ziarnistych.

Onyks

Post Author: admin