Perły – kształty

Perły okrągłe – okazy o typowym regularnym kształcie kuli lub lekko spłaszczone.

Perłą okrągła

Perła okrągła

Perły barokowe – okazy o bardzo nieregularnych kształtach.

Perła barokowa

Perła barokowa

Perły w kształcie kropli – okazy o kształcie zbliżonym do kropli lub gruszki.

Perła w kształcie kropli

Perła w kształcie gruszki

Perły w kształcie guzika – okazy słabowypukłe, jednostronnie płaskie.

Perła w kształcie guzika

Perła guzikowa

Perły w kształcie ziarna – drobne okazy, o masie poniżej 0,25 grana i asymetrycznym kształcie.

Drobne perły

Drobne perły

Perły połówkowe – półwypukłe perły, jednostronnie płaskie. W większości są to perły hodowlane, wygodne do oprawy w biżuterii.

 

Perła połówkowa

Perła połówkowa w wisiorku

 

 

 


Różne kształty pereł znajdowanych w Perłoródce Rzecznej

Perła

Post Author: admin