Rodochrozyt – Występowanie

Znajdowany bywa najczęściej w żyłach kruszconośnych, w żyłowych i metasomatycznych utworach hydrotermalnych krystalizuje po hausmanicie, braunicie i barycie. Gromadzi się w osadach morskich, w złożach osadowych pirytu i manganu. Rzadko występuje w szczelinach skał wulkanicznych.
Rzadko tworzy kryształy; najczęściej występuje w postaci grubo- lub drobnoziarnistych skupień zbitych. Niekiedy spotyka się formy naciekowe o kształcie kulistym, nerkowym lub groniastym oraz konkrecje.

 
Największe złoża znajdują się w USA i Federacji Rosyjskiej. (Rumunia)

Tworzy złoża na Kaukazie i Uralu, w USA, Niemczech i RPA. W Polsce występuje w niewielkich ilościach.

 

Występowanie:

 

Świat:

Argentyna („róża Inków”, rejon Capilitas – Najlepszej jakości rodochrozyt pochodzi ze starej kopalni srebra w San Luis w Argentynie, którą według zachowanych dowodów Inkowie zamknęli w XIII wieku. Od tego czasu rodochrozyt rósł tam w postaci stalagmitu)

 

Rodochrozyt

Foto: Benjamin Dahlhoff, Licencja: GNU

Rodochrozyt, Minas Capillitas, Argentyna

 

USA  (Kolorado -kryształy wartości jubilerskiej; Montana)

W starych kopalniach srebra (eksploatowane od 1870 r do wyczerpania złoża srebra w 1960r.) w Mosquito Range, 144 km w kierunku południowo-zachodnim od Denver w Kolorado, rodochrozyt był produktem ubocznym od górnictwa. W 1995 małe konsorcjum kolekcjonerów ponownie otworzyło kopalnię „Słodki Domek” (Sweet Home Mine), jedynie w celu otrzymywania Rodochrozytu. Kopalnia została zamknięta w paźdierniku 2004 r.
Z kopalni tej pochodzą najbardziej znane rodochrozyty: “Alma King” i „Alma Queen”
RPA (najbardziej przejrzyste kryształy o barwie brązowo-czerwonej)
Inne: Peru, Meksyk, Niemcy, Rosja (Kaukaz i Ural), Rumunia (Baia Mare, Baia Sprie), Austria

 

Polska:

W Polsce zostały znalezione nieduże skupiska kryształów oraz zwięzłe powłoki nerkowate w szczelinach w limonicie w Tarnowskich Górach (Górny Śląsk), w żyłach barytowych w okolicach Wałbrzycha

Post Author: admin