Sfaleryt – Właściwości

Wzór chemiczny – ZnS – siarczek cynku

Skład chemiczny – Zn 67%, S – 33%, jako domieszka najczęściej Fe do 20%

Układ krystalograficzny – regularny, klasa czworościanu poszóstnego

Pokrój kryształów – Izometryczny – wymiary kryształu sa identyczne lub zbliżone w trzech kierunkach. Kryształy najczęściej dwunastościenne w kombinacji z czworościanami.

Barwa – bezbarwny, domieszki innych metali zabarwiają minerał na żółto, czerwonobrązowo, zielono, żółtozielono, biało do czarnego,

kolory sfalerytu

Postać występowania – sfaleryt krystalizuje w układzie regularnym. żółtaTworzy kryształy izometryczne (tetraedry lub dwunastościany rombowe), często występują zbliźniaczenia oraz charakterystyczne prążki na ścianach kryształów. Występuje w formie skupień zbitych, ziarnistych, pylastych ( – brunckit), nerkowatych, naciekowych i skorupowych.

Połysk – na ścianach kryształów diamentowy, odmiany drobnoziarniste i zbite mają połysk tłusty.

Rysa – biała lub jasno zabarwiona z żółtym lub brunatnym zabarwieniem przy większych zawartościach żelaza

Twardość – w skali Mohsa – 3,5-4

Przełam – muszlowy, ziarnisty, zbity

Przezroczystość – przezroczysty, przeświecający lub nieprzezroczysty
Łupliwość – bardzo dobra, sześciokierunkowa

Gęstość – 3,9 – 4,2 g/cm3

Własności chemiczne – rozpuszczalny w HCl i HNO3; na węglu drzewnym tworzy biały nalot ZnO

Post Author: admin