Spinel – Słownik

Galaksyt – od miejscowości Galax w Północnej Karolinie w USA gdzie został znaleziony. Wzór chemiczny to MnAl2O4. To spinel manganawy. Kolor ciemnobrunatny.

Spinel właściwy –  MgCr2O4

 

Hercynit –  rodzaj  spinelu, FeAl2O4

Występuje w rudach  żelaza  bogatych w glin, jak również w  skałach magmowych. Posiada dużą  twardość.

Po raz pierwszy opisano w 1847 roku, a jego nazwa pochodzi od łacińskiej  nazwy  Silva Hercynia dla pasma górskiego Szumawa, położonego na pograniczu Czech, Bawarii i Austrii Silva Hercynia, gdzie hercynit został po raz pierwszy znaleziony.

kryształ spinelu

fot. Andrew Silver, Licencja: public domain

Hercynit

 

 Spinel rubinowy –  czerwony i rubinowy, bardzo ceniona odmiana spinelu, często dawniej brana za rubin.

kryształ spinelu

fot. Rob Lavinsky/ iRocks.com  Licencja: Creative Commons

Kryształy czerwonego  spinelu

Spinel szafirowy – niebieskawy

Cejlonit – odmiana spinelu barwy zielonej, niebieskozielonej lub brązowawej, uwarunkowanej zawartością tlenku żelaza;Nazwa pochodzi od wyspy Cejlon, gdzie występuje.

 

Pleonast –  brunatnawy

Rubicel –   żółtawy

Spinel almandynowy –  brunatnoczerwony

Gahnit –  ZnAl2O4,  rzadki minerał należący do grupy spineli. Tworzy oktaedryczne kryształy, które mogą być zielone, niebieskie, żółty, brązowe lub szare lub czarne. Występuje w  Szwecji (Falun) w pegmatytach i  skałach metamorficznych.

Inne miejsca występowania: USA w stanach: Charlemont, Massachusetts; Spruce Pine, North Carolina; White Picacho district, Arizona; Topsham, Maine;  Franklin, New Jersey

Po raz pierwszy opisano go w 1807 roku  w kopalni Falu, w  Szwecji, i nazwano na cześć szwedzkiego chemika, Johana Gottlieba Gahna (1745-1818) odkrywcy manganu. Jest  czasami nazywany spinelem cynkowym.

kryształ spinelu

 Kryształ Gahnitu

 

 

Spinel miedziowy – Cuprospinel, CuFe2O4.

Kolory: szary, czarny.

Występuje  Kanadzie ( Baie Verte, Nowa Fundlandia). Po raz pierwszy opisał go Ernest Henry Nikiel, mineralog z  Australii, w 1973 roku.

Cuprospinel jest używany w różnych procesach przemysłowych jako katalizator. Np. w proces Fischera-Tropscha, Haber-Boscha i produkcji i wzbogacania wodoru .

 

Franklinit –  odmiana spinelu, ZnFe2O4. Kolory: Czarny, szary.

Nazwa pochodzi od  kopalni Franklin w USA (New Jersey).

franklinit

Franklinity

Spinel

Post Author: admin