HRD – Wysoka Rada Diamentów

HRD Wysoka Rada Diamentów, powstała  w roku 1973. Jest to organizacja której celem jest koordynowanie i kontrola rynku diamentów.  HRD  pełni funkcję rzecznika i pośrednika dla belgijskiej i międzynarodowej  społeczności handlarzy diamentów.
HRD posiada kilka działów. Posada też przedstawicielstwa na całym świecie, w tym na Środkowym Wschodzie, Dalekim Wschodzie i w Ameryce Północnej.

Podstawowe działy HRD:

  • Laboratorium diamentów – sprawdza jakość i autentyczność diamentów, wydaje certyfikaty diamentów zgodne z wieloma międzynarodowymi normami jak NBN EN ISO/IEC.
  • Laboratorium kamieni szlachetnych – ocenia i bada inne kamienie szlachetne.
  • Edukacja – Instytut Gemmologiczny HRD prowadzi od 1982 roku szkolenia gemmologii i oceny diamentów.
    Przy tym ni ogranicza się tylko do szkoleń w Belgii, lecz organizuje je na całym świecie.
    Szkolenia były przeprowadzane w takich miastach jak Hong Kong, Szanghaj,Dubai, Bejrut, Nowy York czy Meksyk. Po skończeniu kursów można otrzymać liczące się na świecie certyfikaty Dyplomowanego Eksperta Diamentów, Gemmologa HRD czy Dyplomowanego Gemmologa HRD. Instytut współpracuje też ze szkołą szlifierzy diamentów.
  • Klub absolwentów – zrzesza osoby które ukończyły kursy organizowane przez HRD Antwerp Education.
  • Dział maszyn i urządzeń – tworzy i projektuje maszyny, urządzenia i instrumenty potrzebne dla przemysły diamentowego i jubilerów.
  • Badania – badania prowadzone przez naukowców, inżynierów i laboratoria nad problemami z dziedziny przemysłu diamentowego i podstawowych badań nad diamentami.

 

Adres:

HRD Institute of Gemmology
Ms Ingrid Struyf
Hoveniersstraat 22
2018 Antwerp
Belgium

Strona HRD: http://www.hrd.be

Newsy

Post Author: admin