Stopień przezroczystości

Stopień przezroczystości kamienia – cecha fizyczna wynikająca z jonowego charakteru wiązań atomowych budujących strukturę danego minerału. Pod pojęciem przezroczystość rozumie się tu przepuszczalność światła przez ośrodek. Wśród minerałów wyróżnia się: przezroczyste – się np. diament, kwarc; przeświecające (półprzezroczyste) – np.: chalcedon, lazuryt, turkus. nieprzezroczyste – minerały kruszcowe (rudne) np. siarczki, galena, piryt, chalkopiryt, tlenki, magnetyt, w których występuje typ wiązania metalicznego. Przezroczystość kamieni zmniejsza się wraz z obecnością inkluzji, domieszek innych faz mineralnych czy też defektów strukturalnych. Przepuszczalność światła może być zaburzona wskutek silnej absorpcji światła w krysztale. W bardzo cienkich warstwach nawet minerały zazwyczaj nieprzezroczyste stają się przezroczyste lub przeświecające. Wszystkie metale są również w cienkich warstwach nieprzezroczyste. Minerały ziarniste lub włókniste oraz skupienia są zawsze nieprzezroczyste.

Newsy

Post Author: admin