Przyrządy – Dyfraktometr

Dyfraktometr – przyrząd pomiarowy służący do analizy struktury substancji krystalicznych na podstawie ich obrazów dyfrakcyjnych.

Dyfraktometr rejestruje kierunki (kąty odbłysku) oraz natężenia ugiętych wiązek promieniowania. W zależności od rodzaju użytego promieniowania dyfraktometry dzieli się na rentgenowskie (stosowane najczęściej), neutronów i elektronów.

Rozróżnia się dwa podstawowe rodzaje dyfraktometrów rentgenowskich:

  •  służące do badania monokryształów – jest to podstawowe narzędzie w rentgenografii strukturalnej
  •   służące do badania ciał polikrystalicznych (proszków)

Współczesne dyfraktometry wyposaża się w komputer sterujący jego pracą oraz zbierający i przetwarzający uzyskane dane.

Post Author: admin