Sfaleryt – Słownik

Blenda karmelowa – żółta lub brunatna Cleiofan – czysty, bezbarwny sfaleryt z małą zawartością Fe i Mn. Nazwa pochodzi z greki: kleyos – szkło i phanos – pojawić się. Minerał ten o białym, żółtawobiałym, żółtawozielonym lub miodowożółtym zabarwieniu często znajduje zastosowanie jako kamień szlachetny w zdobnictwie. W Polsce występuje w Olkuszu. Blenda rubinowa – z […]