Sepiolit – zastosowanie

W czasach antycznych używany jako środek myjący w łaźniach rzymskich (Pietra sapo, Pierre de Savon Maroc). elektrotechnika farmacja    produkcja środków czyszczących materiał izolacyjny , zamiennik azbestu, W ostatnich latach zaliczony razem z azbestem do szkodliwych minerałów powodujących włóknienie płuc oraz choroby rakotwórcze.   dekoracja – do wyrobu przedmiotów dekoracyjnych i użytkowych    do wyrobu […]