Kryształ – Monokryształ

Monokryształ – materiał będący w całości jednym kryształem (np. kryształ cukru, soli, półprzewodnika). Monokryształ może zawierać w całej swej objętości niewielką ilość defektów tejże struktury, a jego zewnętrzna forma nie musi odzwierciedlać struktury krystalicznej. Proces uzyskiwania monokryształów nazywa się monokrystalizacją. Metody otrzymywania monokryształów: przez powolne odparowanie rozpuszczalnika przez powolne ochładzanie roztworu przez powolną dyfuzję rozpuszczalników […]