Onyks – słownik

Onyks arabski:  inna zwyczajowa nazwa onyksu właściwego, znany też pod nazwą onyks czarny lub chalcedonowy. Onyks Alabastrowy: Włoski Onyks kształtem i kolorami przypominający ciasto.  Ma kremową powierzchnię z przerostami barwy  karmelu i bursztynu. Onyks Alabastrowy Onyks aragonitowy:  inaczej zwany kalcytowym lub marmurowym – pasiasta skała węglanowa w barwach brązowo-kremowych. Onyks egipski: odmiana onyksu marmurowego pochodząca z Egiptu. […]