Perły – kształty

Perły okrągłe – okazy o typowym regularnym kształcie kuli lub lekko spłaszczone. Perła okrągła Perły barokowe – okazy o bardzo nieregularnych kształtach. Perła barokowa Perły w kształcie kropli – okazy o kształcie zbliżonym do kropli lub gruszki. Perła w kształcie gruszki Perły w kształcie guzika – okazy słabowypukłe, jednostronnie płaskie. Perła guzikowa Perły w kształcie […]