Alabaster – Historia

Nazwa alabaster pochodzi od greckiego wyrazu alabastros / alabastrites. Nazwa  najprawdopodobniej pochodzi od egipskiego miasta Alabastron, położonego na wschód od Teb, w którego pobliżu wydobywano jedną z odmian tego materiału, tzw. alabaster kalcytowy. Nazwa alabastron stosowana była również dla określenia flakonika na wonności, wykonywanego w starożytnym Egipcie i Grecji początkowo z alabastru, potem także z […]