Kosmomineralogia

Kosmomineralogia – nauka o minerałach pochodzenia pozaziemskiego; dział mineralogii, a także astronomii. Badania materii pochodzenia pozaziemskiego prowadzą do rozpoznania nowych faz krystalicznych (nanominerałów, minerałów oraz ich kumulatów, czyli skał), szczególnie tych niewystępujących na Ziemi. Kosmomineralogia poszerza wiedzę o procesach minerało- i skałotwórczych zachodzących w kosmosie. Badania opierają się przede wszystkim na badaniach meteorytów kamiennych, czyli […]

Petrologia

Petrologia – (od greckiego petros – skała i logos – nauka) nauka o skałach. Bada ona właściwości fizyczne i chemiczne skał (także tych pochodzących z kosmosu), opisuje ich budowę, powstawanie, przeobrażanie się i występowanie w płaszczu Ziemi oraz jej skorupie. Zajmuje się problemami geologii dynamicznej, zwłaszcza tektoniki, sedymentologii i wulkanologii, geologii regionalnej i geofizyki, jest […]

Petrografia

Petrografia – (od greckiego πέτρα (petra) – skała i γράφω (graphō) – pisać) – nauka o skałach, zajmująca się składem i właściwościami fizycznymi i chemicznymi skał. Uważana za fizjografię skał. Przez niektórych autorów utożsamiana jest z petrologią, na ogół jednak postrzegana jest jako pojęcie węższe od petrologii. Największy wkład w rozwój petrografii jako dyscypliny naukowej […]

Rodochrozyt – Sławne

Alma King W 1992 wydobyto spektakularny kryształ rodochrozytu, “Alma King” o wymiarach 14 x 16 cm. Jest to to doskonały rhombohedron odłupany z kawałkiem skały porośniętej kwarcowymi igłami, niebieskim fluorytem, czarnym sfalerytem, czworościennym Chalkopirytem i żółtym Kalcytem. Wielu ekspertów okrzyknęło “Alma King” jako najdelikatniejszy i najwartościowszy okaz minerału kiedykolwiek wykopany w Ameryce Północnej. Można podziwiać […]