Spinel – Właściwości

MgAl2O4 – tlenek magnezu i glinu, tworzy kryształy izometryczne (ośmiościany lub dwunastościany rombowe), często występują zbliźniaczenia. Jest kruchy i przezroczysty. Teoretycznie zawiera 28,2% MgO i 71,8% Al.2 O3, obfite domieszki izomorficzne Cr, Zn, Fe, Mn powodują tworzenie wielu odmian różniących się barwą. Układ krystalograficzny: regularny, klasa 48-ścianu Skład chemiczny: MgAl2O4 Połysk: silny szklisty Przełam: muszlowy […]

Spinel – Opis

Spinel (spinel właściwy) – minerał z gromady tlenków, zaliczany do grupy spineli. Należy do grupy minerałów rzadkich. Nazwa pochodzi od charakterystycznego, ostrokrawędzistego kształtu kryształów (po łacinie „spina” – strzała).   fot. Rob Lavinsky / iRocks.com  Licencja: Creative Commons Kryształ spinelu   Spinele syntetyczne