Efekty – Adularyzacja

Adularyzacja

Rodzaj opalescencji odznaczający się charakterystyczną perłowo-białą, srebrzysto-mleczną bądź srebrzysto-błękitną poświatą obserwowaną w skaleniach.

Najczęściej występuje w adularze, ale uwidacznia się też w innych skaleniach potasowych (głównie w ortoklazie, sanidynie, mikroklinie); sporadycznie w niektórych plagioklazach: albicie i oligoklazie.

Okazy wykazujące to zjawisko są określane mianem kamieni księżycowych.

fot. Ra’ike, modyfikacja: Emmix, Licencja: Creative Commons

Kamień księżycowy

Efekty

Post Author: admin