Tanzanit – Właściwości

Wzór chemiczny:  krzemian glinu i wapnia Ca 2Al3[O]. Zawiera domieszki wanadu, strontu, chromu. Układ krystalograficzny:  rombowy Tworzy kryształy o pokroju słupkowym z wyraźnym pionowym prążkowaniem. Twardość:  6,5-7 w skali Mohsa Łupliwość:  doskonała Rysa:  biała Przełam:  nierówny Gęstość:  3,35 g/cm³ Barwa:      niebieska w odcieniach, czasami żółta, brunatna, bezbarwna. Jego barwę można wzmocnić przez ogrzewanie do […]

Szmaragd – Inkluzje

Szmaragd, spośród wszystkich znanych kamieni szlachetnych, zawiera najliczniejszy i najbardziej efektowny zespół inkluzji. Dzielą się na inkluzje jednofazowe i wielofazowe. JEDNOFAZOWE: Stałe: Stałe inkluzje występują najczęściej w szmaragdach. Należą do nich wrostki kwarcu, miki, kalcytu, skaleni, apatytu, turmalinu i pirytu. Mogą występować też: apatyt, baryt, beryl, chryzoberyl, cyrkon, dolomit, epidot, fluoryt, granat, halit, hematyt, magnetyt, magnezyt, […]

Krystalografia – U.Regularny

Układ regularny (sześcienny) – układ krystalograficzny, w którym wszystkie trzy osie mają jednakową długość i są w stosunku do siebie prostopadłe. Do układu regularnego należą kryształy o największej liczbie elementów symetrii. Na jednym krysztale mogą występować równocześnie 3 osie czterokrotnej symetrii, 4 osie trzykrotnej symetrii i 6 osi dwukrotnej symetrii; ponadto 9 płaszczyzn symetrii i […]

Krystalografia – Układy

Układ krystalograficzny – system klasyfikacji kryształów ze względu na układ wewnętrzny cząsteczek w sieci krystalicznej. System wyróżnia siedem układów, w których wyróżnia się 32 klasy krystalograficzne. Każda klasa ma inny rodzaj symetrii w układzie atomów w krysztale. Układ cząstek wynika po części ze struktury chemicznej cząsteczki. Większość kryształów przyjmuje formę regularnego wielościanu. Zewnętrzny kształt kryształu […]

Spinel – Sławne

Rubin Czarnego Księcia –  to spinel o wadze około 170 karatów (34 g), o wielkości zbliżonej do kurzego jaja. Jest on jednym z najstarszych klejnotów koronnych  Wielkiej Brytanii, ze znaną historią, sięgającą do połowy 14 wieku. Klejnot pochodzi prawdopodobnie z zabytkowej kopalni ​​w Badakszanie – dziś teren ten należy do Tadżykistanu . Informacje o Rubinie […]

Spinel – Słownik

Galaksyt – od miejscowości Galax w Północnej Karolinie w USA gdzie został znaleziony. Wzór chemiczny to MnAl2O4. To spinel manganawy. Kolor ciemnobrunatny. Spinel właściwy –  MgCr2O4   Hercynit –  rodzaj  spinelu, FeAl2O4 Występuje w rudach  żelaza  bogatych w glin, jak również w  skałach magmowych. Posiada dużą  twardość. Po raz pierwszy opisano w 1847 roku, a […]

Spinel – Zastosowanie

     stosowane do produkcji materiałów ściernych     do produkcji łożysk, ruchomych części zegarów     ma znaczenie naukowe – wskaźnik warunków przeobrażeń skał     poszukiwany, wysoko ceniony kamień kolekcjonerski    kamienie szlachetne o wartości jubilerskiej, są wykorzystywane do wyrobu cennej biżuterii.

Spinel – Występowanie

Spinel i jego odmiany występują w utworach strefy kontaktowo- metasomatycznej, w zmienionych dolomitach i wapieniach zasobnych w tlenek magnezu. Powstają w wysokich temperaturach. Współwystępują z granatami, piroksenami, towarzyszą mu dolomit, magnetyt, cyrkon, korund. Świat: Spinele jakości jubilerskiej spotyka się w Tajlandii (w okolicach Bo Ploi), Kambodży i Laosie. W USA spinele można znaleźcę przede wszystkim […]

Spinel – Właściwości

MgAl2O4 – tlenek magnezu i glinu, tworzy kryształy izometryczne (ośmiościany lub dwunastościany rombowe), często występują zbliźniaczenia. Jest kruchy i przezroczysty. Teoretycznie zawiera 28,2% MgO i 71,8% Al.2 O3, obfite domieszki izomorficzne Cr, Zn, Fe, Mn powodują tworzenie wielu odmian różniących się barwą. Układ krystalograficzny: regularny, klasa 48-ścianu Skład chemiczny: MgAl2O4 Połysk: silny szklisty Przełam: muszlowy […]

Spinel – Historia

Nazwa pochodzi od charakterystycznego, ostrokrawędzistego kształtu kryształów (po łacinie „spina” – strzała). Spinele w starożytności łącznie z innymi czerwonymi kamieniami szlachetnymi nazywano „karbunkułami”. Współczesny podział wypracowano później, gdy poznano skład chemiczny kamieni. Jak dowodzą stare okazy biżuterii, w przeszłości spinel cieszył się dużą popularnością. Początkowo był on uważany za rubin, np. okaz w angielskich klejnotach […]