Krystalografia – U.Regularny

Układ regularny (sześcienny) – układ krystalograficzny, w którym wszystkie trzy osie mają jednakową długość i są w stosunku do siebie prostopadłe.

Do układu regularnego należą kryształy o największej liczbie elementów symetrii. Na jednym krysztale mogą występować równocześnie 3 osie czterokrotnej symetrii, 4 osie trzykrotnej symetrii i 6 osi dwukrotnej symetrii; ponadto 9 płaszczyzn symetrii i środek symetrii.

Typowymi przedstawicielami tej grupy są:

  • czworościan – tetraedr
  • sześcian,
  • ośmiościan foremny – oktaedr,
  • dwunastościan rombowy,
  • dwunastościan pięciokątny,
  • dwudziestoczterościan,
  • czterdziestoośmiościan.

W tym układzie krystalizuje około 12% minerałów; np. miedź rodzima, złoto rodzime, srebro rodzime, diament, galena, halit, fluoryt, uraninit, spinel, magnetyt, granaty, sfaleryt, tetraedryt, sodalit, piryt, haueryt, skutterudyt.

 

Typy centrowań układu regularnego

Typy centrowań układu regularnego

Od lewej:

prymitywny (prosty)
cP (lub sc)

przestrzennie centrowany
cI (lub bcc)

ściennie centrowany
cF (lub fcc)

Post Author: admin