Spinel – Sławne

Rubin Czarnego Księcia –  to spinel o wadze około 170 karatów (34 g), o wielkości zbliżonej do kurzego jaja. Jest on jednym z najstarszych klejnotów koronnych  Wielkiej Brytanii, ze znaną historią, sięgającą do połowy 14 wieku. Klejnot pochodzi prawdopodobnie z zabytkowej kopalni ​​w Badakszanie – dziś teren ten należy do Tadżykistanu . Informacje o Rubinie […]

Spinel – Słownik

Galaksyt – od miejscowości Galax w Północnej Karolinie w USA gdzie został znaleziony. Wzór chemiczny to MnAl2O4. To spinel manganawy. Kolor ciemnobrunatny. Spinel właściwy –  MgCr2O4   Hercynit –  rodzaj  spinelu, FeAl2O4 Występuje w rudach  żelaza  bogatych w glin, jak również w  skałach magmowych. Posiada dużą  twardość. Po raz pierwszy opisano w 1847 roku, a […]

Spinel – Zastosowanie

     stosowane do produkcji materiałów ściernych     do produkcji łożysk, ruchomych części zegarów     ma znaczenie naukowe – wskaźnik warunków przeobrażeń skał     poszukiwany, wysoko ceniony kamień kolekcjonerski    kamienie szlachetne o wartości jubilerskiej, są wykorzystywane do wyrobu cennej biżuterii.

Spinel – Występowanie

Spinel i jego odmiany występują w utworach strefy kontaktowo- metasomatycznej, w zmienionych dolomitach i wapieniach zasobnych w tlenek magnezu. Powstają w wysokich temperaturach. Współwystępują z granatami, piroksenami, towarzyszą mu dolomit, magnetyt, cyrkon, korund. Świat: Spinele jakości jubilerskiej spotyka się w Tajlandii (w okolicach Bo Ploi), Kambodży i Laosie. W USA spinele można znaleźcę przede wszystkim […]

Spinel – Właściwości

MgAl2O4 – tlenek magnezu i glinu, tworzy kryształy izometryczne (ośmiościany lub dwunastościany rombowe), często występują zbliźniaczenia. Jest kruchy i przezroczysty. Teoretycznie zawiera 28,2% MgO i 71,8% Al.2 O3, obfite domieszki izomorficzne Cr, Zn, Fe, Mn powodują tworzenie wielu odmian różniących się barwą. Układ krystalograficzny: regularny, klasa 48-ścianu Skład chemiczny: MgAl2O4 Połysk: silny szklisty Przełam: muszlowy […]

Spinel – Historia

Nazwa pochodzi od charakterystycznego, ostrokrawędzistego kształtu kryształów (po łacinie „spina” – strzała). Spinele w starożytności łącznie z innymi czerwonymi kamieniami szlachetnymi nazywano „karbunkułami”. Współczesny podział wypracowano później, gdy poznano skład chemiczny kamieni. Jak dowodzą stare okazy biżuterii, w przeszłości spinel cieszył się dużą popularnością. Początkowo był on uważany za rubin, np. okaz w angielskich klejnotach […]

Spinel – Opis

Spinel (spinel właściwy) – minerał z gromady tlenków, zaliczany do grupy spineli. Należy do grupy minerałów rzadkich. Nazwa pochodzi od charakterystycznego, ostrokrawędzistego kształtu kryształów (po łacinie „spina” – strzała).   fot. Rob Lavinsky / iRocks.com  Licencja: Creative Commons Kryształ spinelu   Spinele syntetyczne