Painit – Właściwości

Minerał ten zbudowany jest z wapnia, cyrkonu, boru, glinu oraz tlenu (CaZrAl9O15(BO3)). Painit zawiera także śladowe ilości chromu i wanadu. Painit ma pomarańczowo-czerwoną  barwę przypominającą topaz.

Skład chemiczny:     CaZrAl9O15(BO3)
Twardość w skali Mohsa:     8
Pokrój kryształu:     Podłużny kryształ
Układ krystalograficzny:     Heksagonalny 6/m
Gęstość: 4,01 g/cm³
Barwa:     czerwona, brązowa, pomarańczowo-czerwona


Rysa:     Biała
Połysk:     Szklisty
Współczynnik załamania:     no = 1,8159, ne = 1,7875
Szczególne własności:     Nieradioaktywny, nierozpuszczalny w kwasach
Klasyfikacja Strunza:     06.AB.85

 

Painit

Post Author: admin