Sinhalit – Występowanie

Ten rzadki minerał formuje się w bogatych w Bor skarnach na styku wapieni z granitami lub gnejsem.

Miejsca występowania: Sri Lanka, Birma, Nowy Jork. W mniejszych ilościach także Rosja, Kanada, Chiny.

Post Author: admin