Szmaragd – Właściwości

Wzór chemiczny:  Be3Al2(SiO3)6, odmiana berylu.
Ciemnozielona barwa wywołana jest domieszkowymi jonami chromu

Układ krystalograficzny: heksagonalny

szmaragd heksagonalny

Twardość: 7,5 – 8

Łupliwość: niewyraźna, duża kruchość

Rysa: biała

Przełam: nierówny

Gęstość: 2,63 do 2,80 g/cm3

Barwa: zielony, z odcieniem niebieskiego, kolor ten bywa nazywany szmaragdowym, jasnozielony, ciemnozielony.

 

kolory szmaragdu

Połysk: szklisty

Współczynnik załamania światła: niski, wpływa to przy niskiej dyspersji na słaby połysk kamienia i brak wewnętrznego „ognia”.

Odporność: Nie rozpuszcza się w żadnym kwasie

 

Złoże
Barwa Gęstość Współczynnik załamania światła
Kolumbia, Chivor
Jasnozielona 2,69 1,571-1577
Kolumbia, Muzo
Niebieskozielona 2,71 1,578-1584
Austria, Habachtal
Ciemnozielona 2,74 1,584-1,591
Indie, Radżarch
Ciemnozielona 2,75 1,586-1,593
RPA, Sommerset
Ciemnozielona 2,75 1,568-1,593
Rosja, Ural
Ciemnozielona 2,74 1,581-1,588
Rosja, Ural
Jasnozielona 2,71 1,572-1,580

Gęstość i współczynnik załamania światła szmaragdów
wg. Vademecum zbieracza kamieni szlachetnych pod redakcją M. Sachabińskiego

 

Inkluzje w szmaragdach

Szmaragd, spośród wszystkich znanych kamieni szlachetnych, zawiera najliczniejszy i najbardziej efektowny zespół inkluzji.

 

inkluzje w szmaragdach

Poprawianie szmaragdów

Obrót poprawianymi szmaragdami przez wiele lat był zabroniony. W czasach obecnych gdy metody ulepszania zostały doprowadzone do perfekcji większość kamieni jest poprawiana. Wpływa to na zwiększenie odporności i przejrzystości kamieni, choć nabywca powinien być o tym poinformowany. Najczęściej takiej informacji nie ma, choć prawdopodobieństwo kupienia nieulepszanego, naturalnego kamienia jest bardzo niskie. Większość jest ulepszana u producenta.

Szmaragdy syntetyczne

Na rynku jubilerskim dostępnych jest około 14 odmian szmaragdów syntetycznych produkowanych przez wiele firm i instytutów naukowych na całym świecie. W zależności od metod produkcji, ich modyfikacji, warunków fizykochemicznych procesu, rodzaju materiału krystalizacyjnego i zarodziowego różnią się one znacznie właściwościami fizycznymi, optycznymi i innymi cechami, które pozwalają na ich identyfikację.

Szmaragd

Post Author: admin