Aliszer Usmanow

Aliszer Usmanow to jeden z bardziej tajemniczych rosyjskich przedsiębiorców. Ma 50 lat i jest z pochodzenia Uzbekiem. Rosjanin, 21 na liście 100 najbogatszych Europy Środkowo-Wschodniej z majątkiem szacowanym na 1,7 mld USD. W 2007 roku multimilioner kupił całą kolekcje dzieł sztuki zmarłego światowej sławy wirtuoza wiolonczeli Mścisława Rostropowicza. Zapłacił łącznie ok 25 mln funtów.

Od 1997 do 2001 r. Usmanow był w radzie dyrektorów firmy Archangiełskgieodobycza zaangażowanej w poszukiwanie diamentów w rejonie Archangielska. Od kilku lat należąca do rodziny De Beers kanadyjska spółka Archangel Diamond Corp. (ADC) procesuje się z Rosjanami o prawa do eksploatacji złóż diamentów o wartości 5 mld dol., które miały być odkryte w 1996 r. w Archangielsku. ADC twierdzi, że zostało podstępnie wyeliminowane z praw do eksploatacji złóż. Stało się tak, kiedy Archangiełskgieodobycza, partner ADC, została sprywatyzowana, a następnie przekazana spółkom związanym (według ADC) z Usmanowem i rosyjskim koncernem naftowym Łukoil. Po przekształceniach rosyjski partner ADC nie chciał honorować umowy o wspólnej eksploatacji złóż diamentów.

Newsy

Post Author: admin