Certyfikat diamentu IGI

Po prawej stronie znajduje się mapa kamienia na której zaznaczono inkluzje decydujące o czystości kamienia. Inkluzje które znajdują się wewnątrz zaznaczone są kolorem czerwonym, skazy na powierzchni kamienia są oznaczone kolorem zielonym. Poniżej mapy znajduje się hologram z logiem IGI.

 

 • Number – czyli numer ekspertyzy oraz miejsce i data wystawienia
 • Description – opis, a raczej typ kamienia, w tym przypadku diament naturalny
 • Shape and cut – kształt i rodzaj szlifu , tutaj kształt okrągły szlif brylantowy
 • Carat weight – masa kamienia w karatach z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku
 • Color grade – barwa kamienia /w tym przypadku E, w zakresie od D do Z/
 • Clarity grade – ocena czystości / tutaj SI2, zakres od I3 do IF/
 • Cut grade – ocena szlifu, czyli to jak dobrze kamień został zeszlifowany. Od tej wartości w największym stopniu zależy brylancja / tutaj Very Good , w zakresie od Poor do excelent /
 • Polish – ocena polerowania kamienia /j.w./
 • Symmetry – ocena symetrii /j.w./
 • Measurements – wymiary kamienia w milimetrach, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku
 • Table – Wielkość tafli w procentach w odniesieniu do całkowitej średnicy kamienia
 • Crown height – angle – Wysokość korony w procentach w odniesieniu do całkowitej wysokości kamienia oraz kat nachylenia korony
 • Pavillion depth – angle – Głębokość podstawy w stosunku do całkowitej wysokości kamienia oraz kat nachylenia podstawy
 • Girdle thickness – grubość rondysty wyrażona w procentach w odniesieniu do całkowitej wysokości kamienia
 • Culet – wielkość koletu

Fluorescence – opis fluorescencji czyli zdolności kamienia do święcenia pod światłem UV

 

Newsy

Post Author: admin