Chińskie złoto rośnie

Dziś o złocie, nie diamentach. No ale diamenty też trzeba w coś oprawić.

Chiny od kilku lat utajniają ilości posiadanych rezerw złota. Ostatnie dane pochodzą z 2009 roku.

Można jednak oszacować główne rezerwy jako pochodzące z kilku źródeł:

– Oficjalne rezerwy.
Na 2009 rok wynosiły 1054 tony.

– Wydobycie złota
Chiny posiadają duże złoża złota. Rocznie wydobywa się i wytapia od 280 do 360 ton złota.

– Import złota
Chiny importują rocznie od 1000 ton do 3000 ton.

– Płatności w złocie
Za wiele umów zagranicznych jak sprzedaż broni czy technologii Chiny częściowo wymagają zapłaty w złocie. Nie są to duże liczby lecz mogą wynosić nawet 300 ton złota rocznie.

Rząd Chin może więc dysponować ilością złota w ilości 5000 ton złota.
Dodatkowo w rękach chińczyków znajduje się ponad 2000 ton w postaci biżuterii oraz sztabek lokacyjnych.
Przy tym tempie osiągniecie łącznego poziomu złota w ilości 10 000 ton to sprawa kilku lat, szczególnie, że gromadzenie złota przyspiesza.

Newsy

Post Author: admin