Diamentowy Grant

Stu wybitnych studentów z polskich uczelni otrzymało po 200 tys. zł na realizowanie badań. Minister nauki i szkolnictwa wyższego Barbara Kudrycka wraz z rektor Uniwersytetu Warszawskiego i przewodniczącą Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich Katarzyną Chałasińską-Macukow wręczyły stu wybitnym studentom „Diamentowe Granty” na prowadzenie własnych badań naukowych. Uroczystość ogłoszenia listy nazwisk laureatów odbyła się w Kancelarii Premiera i połączona była z przyznaniem naukowcom nagród Prezesa Rady Ministrów za rozprawy doktorskie i habilitacyjne oraz działalność naukową, naukowo-techniczną i artystyczną. Uroczystość była wyjątkowa, gdyż wyróżnienia otrzymali dojrzali naukowcy oraz studenci, którzy dopiero wkraczają na drogę kariery naukowej. Toteż prof. Barbara Kudrycka zaproponowała, by laureaci „Diamentowych Grantów”, którzy pochodzą z różnych polskich uczelni rozważyli założenie stowarzyszenia na wzór amerykańskich stowarzyszeń, które zrzeszają wybitnych studentów i współpracują ze środowiskiem naukowym dla dobra rozwoju innowacyjnej nauki. – Laureaci „Diamentowego Grantu” mogą powołać Diamentowe Stowarzyszenie – zaproponowała prof. Barbara Kudrycka, minister nauki i szkolnictwa wyższego. – Wybitni studenci z polskich uczelni mogą twórczo współpracować ze sobą, a także prowadzić naukowe debaty z najlepszymi naukowcami. Jeśli Diamentowe Stowarzyszenie będzie pod opieką wybitnych polskich uczonych, to możemy wierzyć w to, że w przyszłości będą wśród laureatów Diamentowych Grantów osoby, które zdobędą Nagrodę Nobla – powiedziała minister Barbara Kudrycka. Program „Diamentowy Grant” został ogłoszony przez prof. Barbarę Kudrycką, minister nauki i szkolnictwa wyższego, by ułatwić wybitnie uzdolnionym studentom szybsze wejście na drogę kariery naukowej. Skierowany jest do młodych ludzi, którzy już na studiach prowadzą badania naukowe. Laureaci „Diamentowego Grantu” otrzymają nawet do 200 tys. zł. To środki, które są przeznaczone na wydatki związane z prowadzeniem badań, a także na wynagrodzenie dla młodego badacza w wysokości minimum 2,5 tys. zł miesięcznie. „Diamentowy Grant” jest nie tylko dużym wsparciem finansowym, ale otwiera też drogę do wcześniejszego przygotowywania rozprawy doktorskiej i rozpoczęcia pracy w pełni samodzielnego badacza. Program ten wpisuje się w założenia reformy nauki i szkolnictwa wyższego, która ma na celu wspieranie karier młodego pokolenia naukowców. Każdego roku w konkursie może być wyłonionych 100 osób. Na pierwszą edycję, która realizowana będzie przez cztery lata, przeznaczono środki rzędu 17,5 mln zł. Dofinansowanie dla laureatów tylko w 2012 roku wyniesie ok. 5,8 mln zł.

Newsy

Post Author: admin