Szach – diament

Szach – diament o masie 88,7 (karata).

Został znaleziony w dolinach rzek Golkondy w Indiach. Był niezwykłej wielkości: jego długość wynosiła 3 cm, a szerokość 1 cm. Stanowił własność książąt Achmednaharu. Na jednej ściance Szacha został wyryty przez miejscowych mistrzów napis „Burchan-Nazim-Szach Drugi. Rok 1000” (1591 r. wg naszej rachuby czasu).

Wkrótce potem władca północnych Indii Wielki Mogoł, zdobywszy Achmednahar zagarnął skarbiec wraz ze wspaniałym diamentem. Na polecenie miłośnika kamieni szlachetnych, szacha Dżechana (Władcy Świata), który sam zajmował się szlifowaniem, na innej ściance diamentu wyryto napis „Syn Dżechangirszacha-Dżechan-Szach. Rok 1051″.

Po zdobyciu Indii przez perskiego szacha Nadira kamień ten wraz z innymi klejnotami dostał się do skarbca Persji. Sto lat później wyryto na nim trzeci napis „Władca-Kadżar Fath-Ali-Szach-Sułtan. Rok 1242″. Po zamordowaniu w 1829 r. dyplomatycznego przedstawiciela Rosji w Teheranie , Persja, jakby dla okupienia swej winy, ofiarowała Rosji ten wspaniały kamień.

Newsy

Post Author: admin