WYCENA SUROWYCH DIAMENTÓW

Najbardziej ogólną wycenę surowych diamentów można przeprowadzić w oparciu o jeden z dostępnych cenników fasetowanych diamentów np. cennik Rapaporta, dostępny stronie www.rapaport.pl Znając masę surowego diamentu, uzysk z danego kształtu, czystość, barwę, formę i rodzaj szlifu jaki zostanie wykonany z surowego diamentu – możemy określić jego wartość. Precyzyjniejszą wycenę uzyskamy porównując ceny hurtowe surowych diamentów z posiadanymi przez nas surowymi diamentami. Należy pamiętać, że wpływ na ceny surowych diamentów mają miedzy innymi: ceny diamentów fasetowanych, kraj zakupu (certyfikat pochodzenia) i miejsce dalszej obróbki, stosunek podaży do popytu w danym kraju i czasie, trendy w handlu detalicznym.

Sposób postępowania przy ocenie i wycenie surowych diamentów:

– identyfikacja diamentu.
– określenie masy
– ocena kształtu i rodzaju powierzchni, pomiar diamentu
– ocena czystości diamentu.
– określenie fluorescencji diamentu.
– ocena barwy diamentu.
– wycena.

Newsy

Post Author: admin