Złoża złota

Złoża złota

 

Tworzy dwa podstawowe typy złóż:

 

–    złoża pierwotne – związane z wysokotemperaturowymi żyłami hydrotermalnymi, przecinającymi skały wylewne, z żyłami kwarcowymi i skałami metamorficznymi. Bywa spotykane z kwarcem, pirytem, chalkopirytem, galeną, sfalerytem, barytem, fluorytem, srebrem rodzimym

–    złoża wtórne – związane ze skałami okruchowymi, powstałymi wskutek niszczenia wcześniejszych złóż pierwotnych. Znajdowane jest w aluwialnych piaskach i żwirach, a także w piaskowcach i zlepieńcach.

 

Miejsca występowania:

 

na świecie:

–      Republika Południowej Afryki – okolice Johannesburga (zasoby oceniane na około 70 tys. ton)

–       Rosja – Ałdan, Kołyma, Ural

–       Australia – Kalgoorlie

–      Chiny

–        Stany Zjednoczone

–       Kanada

–       Indonezja – Grasberg, Ertsberg

–       Uzbekistan

–         Peru

–       Ghana

 

w Polsce:

–        Dolny Śląsk (dorzecza rzek: Izery, Kwisy, Bobru) – przyjmuje się, że na tym terenie wydobyto w latach 1175–1240 około 50 ton złota

–        okolice Złotego Stoku – szacuje się, iż na tym terenie wydobyto ok. 16 ton złota

–        okolice Złotoryi

–        Klecz i Plichowice w Górach Kaczawskich

–        Kletno koło Stronia Śląskiego

–        Radomice koło Wlenia

–        okolice Bolesławca

–        Czarnów koło Kamiennej Góry

–        Radzimowice koło Wojcieszowa

–        Międzyrzecze Dolne, k. Bielska-Białej.

Newsy

Post Author: admin