Opal – sławne

Najsłynniejsze opale szlachetne Olimpiada Australii (Olympic Australis) – największy okaz nieoszlifowany; 20 000 karatów, Australia (Coober Pedy) Opal ten został znaleziony w sierpniu 1956 roku w opalowych złożach „Eight Mile” w Australii Południowej niedaleko miejscowości Coober Ped. Został znaleziony na głębokości 30 stóp. Na cześć igrzysk olimpijskich, które odbywały się w Melbourne w tym czasie, […]

Opal – występowanie

Opale powstają jako produkt procesów hydrotermalnych, metasomatycznych i wietrzeniowych. Opal osadza się w tempie ok. 1 mm na 500 tys. lat. Spotykany jest w skałach magmowych i osadowych także w osadach gorących źródeł. Występuje w skupieniach groniastych, kulistych, nerkowatych, tworzy naskorupienia, żyłki, inkrustacje, konkrecje i szkielety przestrzenne (opoki), tworzy pseudomorfozy. Często występują wrostki różnych minerałów […]

Opal – Historia

Nazwa „Opal” pochodzi od sanskryckiego upala = drogi kamień, kamień szlachetny; bądź od gr. opallios (łac. opalus) = widzieć zmianę (barwy). W Indonezji nazywają opal kalimaya. Słowo to pochodzi od jawajskiego wyrazu kali (rzeka) i maya (iluzja) z sanskrytu oznacza więc rzekę iluzji. 4000 lat p.n.e – W Kenii używano opalu do ozdoby przedmiotów. 3500 […]