Certyfikat diamentu HRD

Ekspertyza instytutu HRD składa się z 3 stron, zacznę od drugiej gdzie są najważniejsze informacje. Od góry: Numer ekspertyzy, miejsce oraz data wydania Shape – kształt, a właściwie rodzaj szlifu /tutaj brylant/ Carat (weight) – masa w karatach z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku / tutaj 1.61 ct/ Fluorescencja – czyli zdolność kamienia do […]