Bursztyn – Kopal

Kopal – kopalina składająca się z żywic niektórych drzew tropikalnych (iglastych lub liściastych), występująca w różnych odmianach w krajach strefy podzwrotnikowej. Kopal jest popularnym materiałem na biżuterię i figurki wśród wielu ludów świata. Obecnie wykorzystywany jest również w profesjonalnym jubilerstwie. Czasami kopalem nazywane są nieprawidłowo nawet żywice współczesne, zbierane z drzew (zwłaszcza dla farmacji). Słowo […]